Kalkultor za pretvaranje koeficijenata

Dolje je kalkulator koji pretvara tri najčešće vrste koeficijenata koji se mogu sresti u online kladionicama.

Kalkulator se upotrebljava tako da unesete poznati koeficijent u odgovarajuću kućicu i kliknete na gumb "Pretvori".

Decimalni koeficijent se unosi sa točkom, a ne sa zarezom (Npr. 1.72).
Frakcionalni koeficijent se unosi sa kosom crtom (Npr. 3/4).

Za više informacija pogledajte stranicu o vrstama koeficijenata u kladionicama.

 

 Pretvarač koeficijenata
Dobitak (€, kn, …):