Prosječni koeficijenti na kladionicama

Koeficijenti prikazani dolje su prosječni koeficijenti u internet kladionicama. Usporedite ih s koeficijentom koji daje vaša kladionica pa ćete dobiti predodžbu koliko je dobar koeficijent kladionice u kojoj se vi kladite. Ako je taj koeficijent manji od prosjeka svakako se ne bi trebalo kladiti u toj kladionici na taj susret.