Sistem klađenja po stepenicama

Ovaj jednostavni sistem je najpogodniji za single oklade i ne prevelike koeficijente.

Za ovaj sistem je potrebno oformiti banku i napraviti sljedeću tablicu:

Stepenica Ulog (unita) Ulog (kn ili €)
1. 3
2. 5
3. 8
4. 11
5. 14
6. 17
7. 20
8. 22

Na osnovu veličine banke treba izračunati uloge u trećem stupcu pri čemu je 1% banke = 1 unit.

Sistem se zasniva na kretanju po stepenicama u tablici. Kad je oklada gubitna penjemo se na sljedeću višu stepenicu, a kada je oklada dobitna spuštamo se za jednu stepenicu.
Nakon određenog vremena moguće je uloge ponovo izračunati na temelju trenutnog stanja banke.

Evo primjer kako funkcionira ovaj sistem: Za primjer ćemo uzeti da nam je banka 500kn. Sljedeći korak je da popunimo tablicu koja će nakon izračuna visine uloga u trećem stupcu izgledati ovako:

Stepenica Ulog (unita) Ulog (kn ili €)
1. 3 15
2. 5 25
3. 8 40
4. 11 55
5. 14 70
6. 17 85
7. 20 100
8. 22 110

Počinje klađenje:
Listić 1: ulog 15kn – listić dobitan – ulog ostaje isti
Listić 2: ulog 15kn – listić gubitan  – penjemo se za jednu stepenicu
Listić 3: ulog 25kn  – listić gubitan  – penjemo se za jednu stepenicu
Listić 4: ulog 55kn – listić dobitan – spuštamo se za jednu stepenicu
Listić 5: ulog 40kn – listić gubitan – penjemo se za jednu stepenicu
Listić 6: ulog 55kn  – listić dobitan – spuštamo se za jednu stepenicu
Listić 7: ulog 40kn – listić dobitan  – spuštamo se za jednu stepenicu
Itd…

Isprobajte ovaj sistem u Betfair kladionici.